Tvoříme pevný základ pro život

Kroužek MOVERS navštěvují žáci šestých ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku CAMBRIDGE – MOVERS. Tento test potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen začátečníkům. Zkouška se skládá z části Listening, Reading and writing a Speaking. Na všechny tyto části se žáci v kroužku postupně připravují.

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – CEFR.

Kroužek probíhá pod vedením Mgr. Romany Suchánkové.