Tvoříme pevný základ pro život

 

Přerušení provozu mateřských škol v období hlavních prázdnin roku 2020

Rada města Karviné na své schůzi dne 22. 4. 2020 usnesením č. 1345 schválila přerušení provozu mateřských škol v období hlavních prázdnin roku 2020

V měsíci červenci zajišťuje provoz pro nahlášené děti  MŠ U Máji.

MŠ U Vilíka je uzavřena.

 

V srpnu zajišťuje provoz pro nahlášené děti MŠ U Vilíka

MŠ U Máji je uzavřena.

 

V případě potřeby  prázdninové docházky (v měsíci červenci a srpnu roku 2020) je nutné řádně své dítě přihlásit v termínu do  20. května odevzdáním přihlášky (viz příloha)  a zaplacení úplaty  do 12. června na nahlášený prázdninový měsíc.

Vyplněnou přihlášku je možné odevzdat ve všední dny v době od 9:00 do 12:00hod. do dané MŠ nebo zaslat poštou na adresu mateřské školy U Máji či U Vilíka.

 

Přílohou přikládáme  přehled o přerušení provozu jednotlivých mateřských škol:

Rada města – přerušení provozu MŠ

Přihláška k přerušení provozu MŠ