Tvoříme pevný základ pro život

Informace k jednotným přijímacím zkouškám

1) Bude pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky. Výsledky jednotné přijímací zkoušky využijí obě školy.

2) V oborech vzdělání, u kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška (u nematuritních oborů) lze odevzdat zápisový lístek po zveřejnění výsledků z obou škol, jakmile budete znát výsledky, jestli jste byli, nebo nebyli přijati na dané nematuritní obory, můžete si po předchozí telefonické domluvě zápisový lístek vyzvednout na sekretariátu naší školy.

Zápisový lístek poté zanesete na danou střední školu, kterou jste si zvolili, kde Vás na základě odevzdání zápisového lístku zapíší do vzdělávání.

Upozorňuji ještě jednou, to se týká pouze žáků, kteří na obě přihlášky uvedli nematuritní obory a výsledky přijímacího řízení obou oborů byly již zveřejněny!!!

4) K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.

Laicky řečeno, věta uvedená výše uvádí, kolik času máte na odevzdání zápisového lístku po konání jednotné přijímací zkoušky. To se týká všech žáků, jak nematuritních tak maturitních oborů a tato věta pouze uvádí termín, do kdy nejpozději je možné zápisový lístek odevzdat.

5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímaní.

Podrobné informace viz tento odkaz:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Mgr. Petr Juras

ředitel školy