Tvoříme pevný základ pro život

Zpráva z prezentace žákovských týmů v rámci aktivity Školního klubu podnikavosti (kroužek MAP)

V pátek 21.6. 2019 se pět žáků 8.A zúčastnilo závěrečného setkání čtyř karvinský základních škol, které se zapojily do kroužku „Školní klub podnikavosti“. Naši žáci úspěšně prezentovali vlastní projekt „Hra o nanuky“, který bude realizován 27.6.2019 v areálu naší školy. Hoši vyrobili zajímavou prezentaci a dokázali obhájit nosnou myšlenku celé akce – a to: udělat závěr školního roku zajímavější. Nyní již zbývá doufat, že v den realizace projektu nám bude přát počasí a akce se bude líbit natolik, že se z ní stane nová školní tradice.

Mgr. Petr Olšar