Tvoříme pevný základ pro život

27. 6. proběhla dlouho avizovaná „Hra o nanuky“. Celý druhý stupeň urputně soutěžil ve čtyřech různých disciplínách. Ve vybíjené, přehazované, dovednostních soutěžích a vědomostním kvízu. Žáci se aktivně zapojili a projevili sportovního ducha. Nikdo se nezranil, nikdo se neurazil a všichni byli odměněni nanuky. Někteří vyhráli trochu více – absolutním vítězem mezi šestými a sedmými třídami se stala třída 6.S a mezi osmými a devátými ročníky zvítězila 8.S. Děkujeme všem za účast, nadšení a pomoc.

Ing. Petr Olšar