Tvoříme pevný základ pro život

Sportovní kroužek pro děti z MŠ. Hravou formou si zde děti zdokonalují fyzické schopnosti a dovednosti, učí se základním pravidlům sportovních her a zúčastňují se také různých aktivit mimo prostory tělocvičen. Například hypoterapie, lezení na boulderové stěně či pilates.

Mgr. Lenka Hudáková