Tvoříme pevný základ pro život
Hello! I´am Hippo and these are my friends: Monkey, Dog and Cat.
Kroužek AJ pro předškoláčky děti hravou formou seznamuje s cizím jazykem. Děti se naučí základní slovíčka, písničky a říkanky v anglickém jazyce. Mgr. Lenka Böhmová