Tvoříme pevný základ pro život

Upozorňujeme:

Nutno dodržet stanovený čas příchodu.

Je nutné mít po celou dobu roušku.

Žáci si sebou musí přinést čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

 

Mgr. Jan Kodenko

 

Čestné prohlášení.pdf