Tvoříme pevný základ pro život
Devátá S vyrazila na výlet do Olomouce. S vědou se žáci pobavili v Pevnosti poznání. Odpoledne si prošli historické centrum města. Na závěr výletu se kochali výhledy na Svatém kopečku. 
 
Mgr. Stanislava Bandorová