Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 13. 3. pokračovaly druhým dnem projektové práce žáků ZŠ a MŠ Dělnická a jejich zahraničních hostů. V Regionální knihovně v Karviné Mizerově byla pro účastníky připravena přednáška o roce 1989, následovaná dokumentárním filmem o Sametové revoluci. Studenti poté pracovali ve skupinách a využívali knihovní zdroje k vyhledávání informací o význačných osobnostech roku 1989. Výsledky své práce poté vystavili na připravených panelech.

Po obědě čekal na vybrané studenty turnaj ve strategické hře Twilight Struggle, ostatní se seznámili s dalšími zajímavými strategickými hrami.

Zbytek odpoledne strávili zahraniční studenti opět se svými hostitelskými rodinami.

Mgr. Dagmar Kutláková