Tvoříme pevný základ pro život

Ve dnech 12. – 17. 3. hostí Základní a Mateřská škola Dělnická účastníky projektu Erasmus+. Studenti a jejich učitelé z Itálie, Španělska, Bulharska, Polska a Turecka přijeli tentokrát do Karviné, aby pokračovali v práci na svém projektu s názvem Historical Board Games for Peace.

V pondělí 12. 3. všechny účastníky projektu čekalo slavnostní přivítání před školou a představení jednotlivých účastníků v sále školy. Poté následovala prohlídka interiéru školy a přilehlých sportovišť.

Po slavnostním obědě ve školní jídelně se slova ujali čeští studenti, kteří všem představili svou část projektu.

Odpoledne se účastníci projektu vydali do centra města. Učitelé byli přijati na zámku náměstkem primátora Karlem Wiewiórkou a žáci absolvovali komentovanou prohlídku zámku.

Zbytek odpoledne strávili zahraniční studenti se svými hostitelskými rodinami.

Mgr. Dagmar Kutláková