Tvoříme pevný základ pro život

Noc vědců 5. 10. 2018 

Popularizační akce, která dává lidem příležitost poznávat vědu hravou a zábavnou formou, se naši žáci zúčastňují pravidelně. Tentokrát na přírodovědeckou fakultu do Ostravy odjeli žáci osmého ročníku.

Účastníci si mohli vyzkoušet vyizolovat DNA z rostlinného materiálu a vyrobit si vlastní model dvoušroubovice DNA, seznámit se se zapomenutými vědeckými přístroji, zavrtat si do stromů a zjistit, co všechno si za svůj život pamatují, vyzkoušet si historické i současné laboratorní pomůcky a spoustu dalších zajímavostí.

Jana Divišová