Tvoříme pevný základ pro život

Disko, paneláky, céčka, divadla malých forem, noblesní modely z první republiky, ale třeba i zlatí hoši a Nagano 1998. To vše a mnohem více si připomněli žáci Základní a Mateřské školy Dělnická u příležitosti oslav výročí 100 let vzniku republiky.

V každé třídě si žáci připravili prezentaci určité doby. Děti dotáhly svůj úkol k dokonalosti, dobově se vystrojily, pouštěla se hudba typická pro dané období, tančilo se.

Děti putovaly jednotlivými důležitými historickými mezníky, plnily úkoly a skvěle si doplnily vědomosti o důležitých událostech naší minulosti. Kromě úkolů je čekaly krátké dobové projekce, ukrývání se v bunkru, výstavka dobových drobností.

Mgr. Michaela Musiolková