Tvoříme pevný základ pro život

Dne 9. 6. 2020 proběhl v areálu ZŠ a MŠ Dělnická sportovní den s  MFK Karviná. Kluci a dívky si mohli na 8 stanovištích vyzkoušet různé disciplíny, jako např. střelbu na branku na přesnost, slalomy s míčem, měření rychlosti pomocí fotobuněk, skok z místa atd.

Od září 2020 MFK Karviná nově zakládá oddíl dívčí kopané. Zájemci mohou kdykoliv kontaktovat trenéra Tomáše Červenku, tel. 732 572 057.

ZŠ a MŠ Dělnická a MFK Karviná spolu úzce spolupracují – škola nabízí žákům všeobecnou sportovní přípravu ve sportovních třídách se zaměřením na fotbal a jiné sporty (rozšířená výuka TV).

Mgr. Jana Grussmannová