Tvoříme pevný základ pro život

Pointou bruslení je naučit se udržet rovnováhu a osvojit si správný postoj, bez kterého není možný bezpečný pohyb po ledě.

„Při výuce je prvotní bezpečí dítěte, což především znamená používat helmu a rukavice, bez nich nesmí dítě  na led!