Tvoříme pevný základ pro život

V chemickém kroužku žáci provádějí pokusy související s výukou. Vyzkouší jednoduché efektně vypadající pokusy s použitím běžně dostupného materiálu.

V průběhu školního roku realizujeme několik chemických vycházek s námětem odběr vzorků, jednoduché zkoušky v terénu a následný rozbor v laboratoři. Žáci poznají chování látek, které se v přírodě vyskytují a hravou formou tak budou vtaženi do poznávání přírody.

Pravidelné schůzky probíhají vždy v úterý od 14:00 do 14:45 hodin.

Jana Divišová