Tvoříme pevný základ pro život

Žáci V. S navštívili dne 13. 3. 2018 vysílací studio České televize v Ostravě. Během exkurze si prohlédli 2 vysílací studia, nahlédli do režie a vyzkoušeli si práci střihačů v digitální obrazové střižně. Následně se přesunuli do budovy Nové radnice a z vyhlídky na jejím vrcholu shlédli na celou Ostravu.

Mgr. Lenka Malcharová