Tvoříme pevný základ pro život

“Máte šikovné žáky! Jak to děláte?” – pochválil při odchodu jeden ze zkoušejících anglický jazyk na úrovni Starters a Movers. A to měl za sebou celý den zkoušení! Včera testy prošlo celkem 110 žáků a studentů karvinských základních škol a gymnázia. Našich žáků bylo 39. Bylo zapotřebí až 6 zkoušejících.

Tak velkou akci bychom nezvládli, kdybychom neměli pomocníky z řad našich žáků. Patří jim velké poděkování za obětavou a zodpovědnou práci, kterou odvedli. Věřte, bylo to pro ně dlouhé, organizačně složité a namáhavé. Vše skvěle a ochotně zvládli! Byli to:

VII.B: Nela Szabová, Karolína Dobrá, Vojtěch Rusz

IX.A : Eliška Vlčková, Adéla Bednarská, Jan Kubačka

VI.A: Katrin Toráčová, Radim Krejčí, Ondřej Mazák, Sandra Valianová

Certifikáty Starters a Movers budou předány v MěDK v Karviné v pátek 25. 5. 2018 v 16.00 hod. Bude to velká akce!

Ing. Helena Pękałová