Tvoříme pevný základ pro život
Dne 17. 12. proběhl zkušební test mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge, kde si ti nejšikovnější žáci 9. ročníků vyzkoušeli své znalosti v AJ na úrovni PET, což je úroveň maturitní.
Žáci se ke zkoušce pravidelně připravují na on-line hodinách, aby v březnu uspěli co nejlépe.
Testování proběhlo za předepsaných podmínek v menších homogenních skupinkách.
Mgr. Irena Morávková