Tvoříme pevný základ pro život

Slavnostní ceremoniál předávání certifikátů Cambridge English 

Dne 25. 5. 2018 v MěDK Karviná víc než 170 žáků a studentů karvinských základních škol a gymnázia obdrželo certifikáty Cambridge English úrovně Starters, Movers, KET for Schools a PET for Schools. Tomuto slavnostnímu okamžiku přihlíželi jejich rodiče a řada hostů, kteří beze zbytku zaplnili hlediště kulturního domu. Do projektu, který koordinuje ZŠ a MŠ Dělnická ve spolupráci s British Council, jsou zapojeny další tři základní školy, a to U Studny, Školská a Majakovského a také Gymnázium Karviná. Společně vytvořily pestrou mozaiku kulturních vystoupení a umocnily tak slavnostní charakter ceremoniálu předávání certifikátů. A je se čím chlubit! Někteří studenti gymnázia, ale i ZŠ a MŠ Dělnická obdrželi certifikát úrovně B2, což je vlastně úroveň maturity! Navíc řada mladších žáků, kteří skládali zkoušky Starters a Movers, obdržela plný počet bodů. Je to důkazem velmi kvalitní přípravy. Žáci a studenti obdrželi certifikáty z rukou ředitelů jednotlivých škol. Ředitel ZŠ a MŠ Dělnická Mgr. Petr Juras, který byl moderátorem slavnosti se zmínil o tom, že toto setkání v MěDK se koná již popáté. Projekt Cambridge English byl totiž zahájen ve školním roce 2013/2014 a každoročně je završen slavnostním ceremoniálem předávání certifikátů. Za celou dobu trvání projektu bylo předáno již téměř 600 certifikátů Cambridge English! Je to výsledkem velmi dobré spolupráce s institucí British Council, kterou na ceremoniálu reprezentovali Bc. Daniel Jeleň, Kateřina Vokálová a Karolína Baines. Realizace projektu je významně podporována městem Karviná, a to jak morálně, tak finančně. Náměstek primátora Karel Wiewiórka ve svém krátkém vystoupení podtrhl význam jazykového vzdělávání a vyjádřil slova uznání k úrovni realizace projektu i slavnostního ceremoniálu předávání certifikátů.
Ing. Helena Pękałová, koordinátorka projektu