Tvoříme pevný základ pro život

Dne 30. 6. žáci 8. a 9. ročníků, kteří uspěli u mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English na úrovních KET (A2) a PET (B1) spolu s vysvědčením obdrželi také zasloužené certifikáty.

Celkem tyto zkoušky úspěšně složilo 29 kandidátů. Jsme hrdí, že 14 našich žáků dosáhlo maturitní úrovně a 2 žáci dokonce předčí i tuto.

Obrovské gratulace všem.

Mgr. Irena Morávková