Tvoříme pevný základ pro život

Dne 11. 6. si žáci 4. a 6. ročníků převzali mezinárodní certifikáty získané za znalosti v jazykových zkouškách Cambridge English.

Bohužel jsme díky současné situaci nemohli oslavit tento úspěch společně s rodiči v MěDK Karviná jako v předešlých letech.

Díky patří také p. uč. Szászové a p. uč. Suchánkové za vedení přípravných kroužků.

Všem úspěšným žákům upřímně gratulujeme.

Mgr. Irena Morávková