Tvoříme pevný základ pro život

V tomto kroužku se děti zabývají popisem různorodosti v okolí škol – živočišných rostlinných. Cílem je výroba informačních panelů.

První setkání žáků, kteří se budou podílet na aktivitách projektu Biodiverzitě na stopě, se konalo 26. 9. 2018. Prvním úkolem bylo zaznamenat hmyzí druhy žijící v areálu Škola za školou. Bylo nádherné slunečné počasí a tak náš „lov“ byl úspěšný.

Jana Divišová