Tvoříme pevný základ pro život

Děti, dámy a páni přijďte si zasoutěžit u příležitosti slavnostního zakončení projektu a seznámit se s novými informačními tabulemi.