Tvoříme pevný základ pro život

Dne 4. 3. 2020 se děti ŠD zúčastnily besedy na téma „Zlaté včely“, která se konala v prostorách Včelařského spolku v Karviné – Mizerov.

Akce proběhla v rámci projektu „Budování pevného základu pro další život“.                                                         

 Marcela Jimnopulu