Tvoříme pevný základ pro život

Ve dnech 4. 12. a 9. 12. proběhla ve školní družině v rámci projektu „Budování pevného základu pro další život II“ beseda na téma „ŠELMY – život a ochrana volně žijících šelem“.  Besedou nás provázel pan J. Labuda terénní zoolog a mapovatel Hnutí Duha.

Marcela Jimnopulu