Tvoříme pevný základ pro život

Vyhodnocení krajského kola astronomické olympiády  2017/2018

Ve dnech 8. 1. – 23. 3. 2018 na naší škole probíhalo krajské kolo astronomické olympiády v kategorii  G-H a E-F, které bylo zakončeno prezenční částí dne 23. 3. 2018. Krajského kola AO se zúčastnilo 22 žáků v kategorii G-H (6. – 7. ročníku) a 4 žáci v kategorii E-F (8. – 9. ročníku).

Krajské kolo se v 15. ročníku (2017/2018) skládá ve všech kategoriích z následujících částí:

  • online přehledový test
  • pozorovací, popř. praktická úloha
  • teoretické úlohy
  • prezenční část

V online přehledovém testu z astronomie měli žáci za úkol vybrat správnou odpověď.

V pozorovací úloze nebo praktické úloze měli žáci v kategorii G- H  změřit čas pravého poledne z pozorování délky stínu svislého ukazatele, tzv. gnómonu. K pozorování si museli vyrobit jednoduchou pomůcku.

V pozorovací úloze nebo praktické úloze měli žáci v kategorii E-F změřit čas pravého poledne a výšku slunce nad obzorem z pozorování délky stínu svislého ukazatele, tzv. gnómonu. K pozorování si museli vyrobit jednoduchou pomůcku.

Teoretické úlohy v kategorii E – F se týkaly čtveru ročních období, vypočítat, kdy bude přesně slunovrat, rovnodennost, vypočítat intenzitu slunečního záření v den slunovratu nebo rovnodennosti na určité rovnoběžce.

Teoretické úlohy v kategorii G – H se týkaly vzdáleností ve vesmíru.

Prezenční část probíhala na závěr soutěže 23. 3. 2018, kdy žáci v kategorii G – H řešili měsíční úplňky a v kategorii E – F žáci řešili velkou čínskou zeď z pohledu astronauta, např. pod jakým úhlem ji pozoruje nebo v jaké vzdálenosti se nachází od astronauta.

Žáci, kteří jsou ve výpisu tučným písmem, se stali úspěšnými řešiteli krajského kola.

V krajském kole astronomické olympiády byl úspěšný Marek Francúz z VII. A, který se umístil na 3. místě a postupuje do celostátního kola astronomické olympiády, která se bude konat v Hradci Králové.

Úspěšnému řešiteli blahopřejeme.

Klik zde: Výsledkové listiny

                                                                                                            Mgr. Renáta Procházková