Tvoříme pevný základ pro život

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 vydávám toto  opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.

(Registrační systém na původně předpokládaný termín zápisu 1. 4. 2020 – 2. 4. 2020 se RUŠÍ.)

Mgr. Petr Juras

ředitel školy

 

Zápis pro školní rok 2020/2021

I. fáze Vydávání žádostí 6. dubna – 22. dubna 2020
II. fáze Sběr vyplněných žádostí nejpozději do 23. dubna 2020
III. fáze Ověřování dokladů

Fyzická přítomnost žadatele ve škole
(bez přítomnosti dítěte)

27. dubna – 28. dubna 2020
Ověřování dokladů bude opět řízeno novým registračním systémem, který bude
spuštěn 6. dubna, proto se nezapomeňte včas zaregistrovat.
IV. fáze Vyhodnocování žádostí

(rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte)

6. května 2020

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.