Tvoříme pevný základ pro život

V sobotu 7. 3. proběhla 1. část mezinárodních  jazykových zkoušek
Cambridge. Na ZŠ Dělnická bylo ve spolupráci s Schäfer School Activity
Centre otestováno pře 100 žáků 8. a 9. ročníků z 8 karvinských škol.
Certifikovaní zkoušející naše žáky chválili a my teď budeme netrpělivě
očekávat výsledky.
Držíme palce!
Mgr. Irena Morávková