Tvoříme pevný základ pro život

Zápisy k zahájení povinné školní docházky
pro školní rok 2018 – 2019 jsou na naší škole ve dnech:

 

10. 4. 2018 – 9:00 – 17:00

11. 4. 2018 – 9:00 – 16:00

Od 13. 3. 2018 si můžete rezervovat konkrétní datum a čas zápisu v našem online rezervačním systému. Tato registrace je podmínkou pro evidenci vaší přihlášky, kterou si můžete také stáhnout z webu. (Přihlášku si můžete vyzvednout i ve škole v den zápisu.)

U zápisu je nutné předložit:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

 

Soubory ke stažení

 Registrační systém
 Důležité informace pro rodiče
 Kritéria k přijímání dětí do základní školy
 Spádová oblast ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná
 Cíl zápisu
 Desatero školní zralosti
 Žádost o přijetí do základního vzdělávání
 Žádost o odklad školní docházky