Tvoříme pevný základ pro život našich dětí

Informace k zápisu

Registrační systém.pdf Registrační systém 451 kB
Důležité informace pro rodiče_k_plnění_PŠD_2017-18.pdf Důležité informace pro rodiče k plnění PŠD 2017-18 648 kB
Kritéria k přijímání dětí do základní školy.pdf Kritéria k přijímání dětí do základní školy 629 kB
Cíl zápisu 2017.pdf Cíl zápisu 2017 389 kB
Desatero školní zralosti.pdf Desatero školní zralosti 375 kB
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 2017-2018.pdf Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 524 kB
Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf Žádost o odklad povinné školní docházky 294 kB
Rozhodnutí ŘŠ o přijetí do základního vzdělávání.PDF Rozhodnutí ŘŠ o přijetí do základního vzdělávání.PDF 103 kB

Rezervace k zápisu do 1. tříd - úterý 04.04.2017

Čas 1 2 3
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:40
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
12:00 - 12:20
12:20 - 12:40
12:40 - 13:00
13:00 - 13:20
13:20 - 13:40
13:40 - 14:00
14:00 - 14:20
14:20 - 14:40
14:40 - 15:00
15:00 - 15:20
15:20 - 15:40
15:40 - 16:00
16:00 - 16:20
16:20 - 16:40

Rezervace k zápisu do 1. tříd - středa 05.04.2017

Čas 1 2 3
09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:40
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
12:00 - 12:20
12:20 - 12:40
12:40 - 13:00
13:00 - 13:20
13:20 - 13:40
13:40 - 14:00
14:00 - 14:20
14:20 - 14:40
14:40 - 15:00
15:00 - 15:20
15:20 - 15:40
15:40 - 16:00
16:00 - 16:20
16:20 - 16:40
16:40 - 17:00
VIZITKA NAŠÍ ŠKOLY
Vizitka naší školy
SMARTCLASS +
SmartClass_ language_lab

SmartClass_ language_lab
MAPAŠKOLSTVÍ
mapa školství

DALŠÍ INFORMACE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY