Tvoříme pevný základ pro život našich dětí

Kroužky a činnosti

 

Pyžamový bál
13
ÚNOR

Pyžamový bál

Fotogalerie

 Šikovné ručičky
11
LEDEN

Šikovné ručičky

Děti se seznamují s různým materiálem, jakým je například textil, dřevo, přírodniny, ale také korálky, drátky a jiné. Učí se kreativitě a novým technikám, jakými jsou třeba enkaustika, tupování, práce s recyklovatelným materiálem . Děti se učí i trpělivosti, samostatnosti a čistotě při práci.

Keramika
11
LEDEN

Keramika

V keramice děti pracují s hlínou, která se jim velice líbí a je pro ně materiálně přitažlivá. Modelují , tvoří a zároveň zdokonalují svou jemnou motoriku. Pracují také s glazurou, aby jejich výrobky byly barevné a pestré. Učí se ale také pořádku a samostatnosti při práci. Keramika je pro velký počet zájemců rozdělena do dvou skupin.

Sálová kopaná
11
LEDEN

Sálová kopaná

Naše sálová kopaná učí malé fotbalisty jak se správně a sportovně chovat na hřišti. Rozvíjí schopnost, šikovnost a to, jak správně pracovat s míčem a podporuje fyzickou kondici a upevňuje vztahy v kolektivu. Také se připravujeme na turnaj, který se každoročně pořádá mezi školními družinami.

Sportovní hry
11
LEDEN

Sportovní hry

Sportovní hry učí naše malé sportovce, jak se správně a sportovně chovat na hřišti i v tělocvičně, hrát podle pravidel a dbát na bezpečnost. Děti se učí správné techniky při míčových hrách, koordinaci pohybu při pohybových hrách a orientaci v prostoru. Rozvíjí celkovou hrubou motoriku, díky všestrannému zaměření. Učí se nové sportovní hry a zdokonalují již naučené.

Tancování pro radost
11
LEDEN

Tancování pro radost

Kroužek seznamuje s vybranými technikami současného tance. Vede děti k poznání pohybových zákonitostí lidského těla a ke schopnosti sebevyjádření pomocí tance. Učí schopnosti spolupráce s dalšími tanečníky, schopnosti orientace v prostoru a sladění pohybu s hudbou. Měl by zvýšit pohyblivost celého těla a koordinaci. Tanečníky by měl připravit pro případnou interpretaci a tvorbu tanečních představení.

VIZITKA NAŠÍ ŠKOLY
Vizitka naší školy
SMARTCLASS +
SmartClass_ language_lab

SmartClass_ language_lab
MAPAŠKOLSTVÍ
mapa školství

DALŠÍ INFORMACE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY