Tvoříme pevný základ pro život našich dětí

Žákovská samospráva

Proč zákovská samospráva?

 • žáci mají dle Školského zákona právo ustavovat v rámci školy samosprávné orgány, volit do nich a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich protřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat 
 • žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • prostřednictvím Žákovské samosprávy mohou žáci svobodně vyjadřovat své názory, naplňovat svá práva a zároven přebírat svůj díl odpovědnosti za každodenní život školy

K čemu slouží?

 • zastupuje žáky, jejich zájmy a požadavky
 • předkládá návrhy na oživení a zpestření života školy
 • podává návrhy a připomínky ke školnímu řádu
 • vhodným způsobem (akce pro žáky, soutěže, výklady) upozorňuje na problémy a zájmy žáků
 • může předkládat a požadovat vysvětlení problémů týkajících se výuky, problémů s konkrétním učitelem, ale i s konkrétními žáky
 • vytváří aktivity pro žáky

Složení ŽS

 • každá třída (od 4. po 9. ročníky) má v samosprávě 2 zástupce. Ti byli zvoleni demokratickým hlasováním, které proběhlo v rámci jednotlivých tříd.

 

Pro rok 2015 - 2016 byli zvoleni tito žáci:

IV. A        Kiššová Bára, Babušková Adéla

IV. B        Paszek Adam, Tomáš Čížek

V. A         Galuszková Tereza, Gilová Aneta

V. B         Krawczuk Ondřej, Liszoková Anna

V. S         Morávek Vojtěch, Bogdánová Natálie

VI. A        Popiloková Monika, Františová Maisha

VI. B        Horecká Eliška, Bartošová Nina

VI. S        Jurčíková Dominika, Pyszková Kateřina

VII. A       Dobrá Tereza, Krawczuk Vojtěch

VII. B       Kaluža Štěpán, Sznapka Stanislav

VII. S       Goj Patrik, Pastušek Dominik

VIII. A      Królikowská Lenka, Gatnarová Darina

VIII. B

VIII. S      Jakub Lukáš, Hlaváčová Michaela

IX. A        Balážová Klára, Hanzlík Daniel

IX. B        Palinski Jakub, Tobolová Pavlína

IX. S        Seroiszková Klára, Chytilová Markéta

Schůzky ŽS

 • schůzky samosprávy jsou 1. čtvrtek v měsíci od 7:20 ve sborovně školy
 • zápis z každé schůzky bude uveřejněn na webových stránkách školy a třídních nástěnkách

 

Sdílejte na facebooku

VIZITKA NAŠÍ ŠKOLY
Vizitka naší školy
SMARTCLASS +
SmartClass_ language_lab

SmartClass_ language_lab
MAPAŠKOLSTVÍ
mapa školství

DALŠÍ INFORMACE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY