Tvoříme pevný základ pro život našich dětí

Vnitřní řád

Vnitřní řád pro školní družinu při ZŠ a MŠ Dělnická

 • Školní družina má 6 oddělení.
 • Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě přihlašovacího lístku a po zaplacení částky 100 Kč na kalendářní měsíc a jednorázového celoročního poplatku 50 Kč      na pitný režim.
 • Provoz ve ŠD je denně ráno od 6:00 do 8:00 a odpoledne od 11:45 do 16:00 hodin. Do 16:30 hodin je provoz pro děti, které navštěvují zájmové útvary.
 • Žáky po ukončení 4. vyučovací hodiny přivádějí do ŠD vychovatelky. Po 5. hodině přivádí žáky do ŠD učitelka. Za převedení dětí zodpovídá učitelka také v případě změny rozvrhu hodin.
 • K obědu přicházejí žáci pod vedením vychovatelky, pomoc při stolování a dozor zajišťuje k tomu určená vychovatelka. Na děti, obědvající po 5. vyučovací hodině, dohlíží pedagog, mající v jídelně službu. Po obědě se žáci vracejí do svého oddělení.
 • Pokud si děti odcházejí z oddělení hrát na chodbu, jdou do šatny nebo na WC, činí tak s vědomím vychovatelky.
 • V době, kdy se vychovatelka vzdálí z oddělení z jakéhokoliv důvodu, jsou děti poučeny o vhodném chování ve třídě, aby nedošlo k úrazu.
 • Žádají-li rodiče z různých důvodů o uvolnění žáka dříve, než je uvedeno na zápisním lístku, požádají o to vychovatelku písemně nebo osobně. Z bezpečnostních důvodů  nelze děti uvolňovat na telefonickou výzvu.
 • Uvolňování dětí do kroužků a dalších zájmových útvarů probíhá v souladu s informací na zápisním lístku.
 • V době nemoci nebo nepřítomnosti dítěte odhlašují obědy u vedoucí jídelny příslušníci rodiny. Z nepřítomnosti omluví dítě i ve ŠD.
 • Všechny děti jsou každý den poučeny o bezpečnosti provozu, pobytu a pohybu v prostorách ŠD, v jídelně, na hřišti, na zahradě ŠD, na vycházkách, během pravidelných, či mimořádných činností ve ŠD a to v době před zahájením připravené  činnosti, případně i v průběhu činnosti.                                                                        

Školní družina je vnímána jako součást školy. Její zájmový vzdělávací program přispívá k cílenému ovlivňování volného času dětí. Je založen na přímých zážitcích z činností, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat.

 

Sdílejte na facebooku

VIZITKA NAŠÍ ŠKOLY
Vizitka naší školy
SMARTCLASS +
SmartClass_ language_lab

SmartClass_ language_lab
MAPAŠKOLSTVÍ
mapa školství

DALŠÍ INFORMACE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY