Tvoříme pevný základ pro život

Vnitřní řád

Vnitřní řád pro školní družinu při ZŠ a MŠ Dělnická

2017 / 2018

 

             1.         Školní družina má 6 oddělení.

2.         Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě přihlašovacího lístku a po zaplacení částky 100 Kč na kalendářní měsíc a jednorázového celoročního poplatku 50 Kč  na pitný režim.

3.         Provoz ve ŠD je denně ráno od 5:45 do 8:00 a odpoledne od 11:45 do 16:15 hodin. Do 16:30 hodin je provoz pro děti, které navštěvují zájmové útvary.

4.         Žáky po ukončení 4. vyučovací hodiny přivádějí do ŠD vychovatelky. Po 5. hodině přivádí žáky do ŠD učitelka. Za převedení dětí zodpovídá učitelka také v případě změny rozvrhu hodin.

5.         K obědu přicházejí žáci pod vedením vychovatelky, pomoc při stolování a dozor zajišťuje k tomu určená vychovatelka.

Na děti, obědvající po 5. vyučovací hodině, dohlíží pedagog, mající v jídelně službu.    Po obědě se žáci vracejí do svého oddělení.

             6.         Pokud si děti odcházejí z oddělení hrát na chodbu, jdou do šatny nebo na WC, činí tak s vědomím vychovatelky.

7.         V době, kdy se vychovatelka vzdálí z oddělení z jakéhokoliv důvodu, jsou děti poučeny o vhodném chování ve třídě, aby nedošlo k úrazu.

             8.         Žádají-li rodiče z různých důvodů o uvolnění žáka dříve, než je uvedeno na zápisním      lístku, požádají o to vychovatelku písemně nebo                          osobně. Z bezpečnostních důvodů       nelze děti uvolňovat na telefonickou výzvu.

9.         Uvolňování dětí do kroužků a dalších zájmových útvarů probíhá v souladu s informací na zápisním lístku.

                 10.       V době nemoci nebo nepřítomnosti dítěte odhlašují obědy u vedoucí jídelny příslušníci               rodiny. Z nepřítomnosti omluví dítě i ve ŠD.

11.       Všechny děti jsou každý den poučeny o bezpečnosti provozu, pobytu a pohybu v prostorách ŠD, v jídelně, na hřišti, na zahradě ŠD, na vycházkách, během pravidelných, či mimořádných činností ve ŠD a to v době před zahájením připravené         činnosti, případně i v průběhu činnosti.

12.       Nedoporučuje se žákům nosit do ŠD cenné věci (mobilní telefony, tablety, nákladné oblečení, atd.), neboť škola za jejich ztrátu či poškození nemusí vést odpovědnost.           V případě, že si žák přinese do školy mobilní telefon, musí být telefon vypnut po celou dobu pobytu v ŠD.

13.       Ze školní družiny může být vyloučen žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny, opakovaně ohrožoval svým jednáním a chováním bezpečnost ostatních dětí i pedagogů ve ŠD.

 

Školní družina je vnímána jako součást školy. Její zájmový vzdělávací program přispívá k cílenému ovlivňování volného času dětí. Je založen na přímých zážitcích z činností, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat.

 

Schváleno dne: 1. září 2017                                                     _______________________

Barbara Popiolková

  ved. vychovatelka

 

                                                                                                _________________________

  Mgr. Petr Juras

    ředitel školy

 

Sdílejte na facebooku

VYHLEDÁVÁNÍ
Události Školní rok Škola online

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 4. 9. 2017 - zahájení školního roku
 • 28. 9. 2017 (čtvrtek) - státní svátek
 • 29.9. 2017 - kino, divadlo
 • 26. - 27. 10. 2017 (čtvrtek a pátek) - podzimní prázdniny
 • 28.10. 2017 (sobota) - státní svátek
 • 17. 11. 2017 (pátek) - státní svátek
 • 23. 12. 2017 (so) - 2. 1. 2018 (út) - vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2018 (středa) - zahájení vyučování
 • 31. 1. 2018 ( středa) - konec 1. pololetí školního roku
 • 2. 2. 2018 (pátek) - jednodenní pololetní prázdniny
 • 5. 2. - 11. 2. 2018 - jarní prázdniny
 • 15.3. 2018 -  podání přihlášek na SŠ
 • 29. 3. - 30. 3. 2018 (čtvrtek až pátek) - velikonoční prázdniny
 • 2.4. 2018 (pondělí) - Velikonoční pondělí
 • 10.4.- 11.4. 2018 (úterý a středa) - zápisy do 1. tříd
 • 30.4. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 1.5. 2018 (úterý) -  Svátek práce
 • 7.5. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 8.5. 2018 (úterý) - Den vítězství
 • 29. 6. 2018 (pátek) - konec 2. pololetí školního roku
 • 2. 7. - 31.8. 2018 - hlavní prázdniny
 • 3. září 2018 (pondělí) - zahájení školního roku 2018/19
Jídelníček

ÚTERÝ - 17.10.2017

PolévkaDýňová
Oběd 1Hovězí protýkaná, brambor, mrkvový salát s ananasem, nápoj

NAŠE ŠKOLA JE I ONLINE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY