Tvoříme pevný základ pro život našich dětí

Úvodní informace

“Nevzdělávejte své dítě, aby bylo bohaté. Vzdělávejte ho proto, aby bylo šťastné. Až vyroste, bude znát hodnotu věcí a ne jeho cenu.”

Mateřská škola U Vilíka se nachází na okraji města Karviné, je zděná, vilového typu, obklopená školní zahradou a do provozu byla uvedena v roce 1958. V suterénu budovy se nachází vlastní kuchyň.

Od 1. 1. 2014 se stala součástí ZŠ Dělnické a mateřské školy  U Máji a tvoří tak spolu jeden celek.

 Díky tomu mohou děti z naší školky také navštěvovat školní zahradu, která je nově zrekonstruována  v rámci projektu: „Zahrada v přírodním stylu“  a  nabízí tak mnoho environmentálních prvků( hmyzí domečky, stromové lavičky, vrbové proutí...).

Naši MŠ tvoří 3 třídy pojmenované podle barev - Červená, Žlutá a Modrá, které vynikají svoji barevností a moderním bezpečným nábytkem přístupným dětem. Hračky i pomůcky pro děti jsou plně dostupné a vytváří jim tak podnětné prostředí pro dětskou hru, která je v tomto dětském období velmi důležitá.

Náš Školní vzdělávací program, který jsme pojmenovali: „Pojď, pohádko, mezi nás“ vychází z RVP PV a je dětem velmi blízký. Pohádky pro dětskou duši jsou neobyčejně důležité. Jsou tu už od nepaměti a děti je zbožňují. Pohádkový svět je možná odlišný od toho našeho, ale symboly v něm, podstata příběhu a ponaučení je shodná v běžném životě. Dítě má možnost prostřednictvím pohádek poznat mnoho důležitých věcí. Učí se základní protiklady dobra a zla, lásky a nenávisti. Zjistí, že na světě není vždy jen bezpečně.

Především v pohádkách se děti učí lásce k přírodě, k dobrým lidem a ke světu, ve kterém žijeme.

V naší MŠ  vedeme děti k samostatnému rozhodování, ale také zodpovědnosti k tomu, že volnost a osobní svoboda musí být vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat  potřebný řád a učíme je  pravidlům soužití v kolektivu vrstevníků. Je to pro ně mnohdy první zkušenost, kdy se musí postarat samy o sebe a zároveň se učí poznávat a respektovat autoritu dospělé osoby.

Rodiče se stávají součástí dění v MŠ. Snažíme se je získat ke spolupráci a k vytváření vzájemného porozumění a důvěry při společné výchově jejich dětí. Mají možnost účastnit se společných akcí, které pro ně kolektiv mateřské školy připravuje.

Co naše MŠ nabízí?

-příjemné a podnětné prostředí plné kvalitních her a hraček

- práce s interaktivní tabulí

- spolupráce se základní školou - plynulý přechod do 1. třídy

- kvalifikované paní učitelky

- prožitkové učení (exkurze, výlety, divadla, besedy)

- společné akce s rodiči (karnevaly, podzimní veselí, tvořivé dílny, rozloučení s předškoláky)

 

Jednou větou: Nabízíme profesionální přístup učitelů, bohatý program a spoustu zážitků.

 

 

 

 

Sdílejte na facebooku

VIZITKA NAŠÍ ŠKOLY
Vizitka naší školy
SMARTCLASS +
SmartClass_ language_lab

SmartClass_ language_lab
MAPAŠKOLSTVÍ
mapa školství

DALŠÍ INFORMACE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY