Tvoříme pevný základ pro život našich dětí

Organizace dne

06:00

 • otvíráme MŠ a děti se schází ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ

07:00

 • odcházíme do svých tříd (všichni máme na programu volnou hru, s průběžným plněním daných úkolů podle třídního plánu učitelky)

 denně

 • tělovýchovné chvilky zařazujeme podle potřeby v průběhu celého dne

 08:15- 08:45

 • ranní svačina, v průběhu této doby mají děti možnost jíst, dbáme na maximální samostatnost, jedenkrát za měsíc si děti chystají svačinku samy
 • učitelka pracuje s dětmi a plní dané úkoly třídního plánu, pracuje s dětmi ve skupinách, ostatní si volně hrají.

10:00

 • jdeme všichni ven, téměř v každém počasí, kromě doby, kdy je vysoké znečistění vzduchu, které pravidelně sledujeme

11:30-12:00

 • obědváme

12:00-12:30

 • odchází domů děti s dopolední docházkou, jsou to většinou děti maminek, které jsou doma

 12:30-14:15

 • odpolední odpočinek. Víme, že spánek je vysoce individuální záležitost a je třeba respektovat zvláštnosti dětí. Všechny děti uléhají společně na lehátka, pokud neusnou vstávají po 20minutách a mají klidné hry, ostatní vstávají po probuzení (nikoho na lehátku nenutíme ležet), doba odpočinku je orientační.

14:15-14:45

 • odpolední svačina

 14:45-16:00

 • volné hry venku nebo v MŠ a děti se rozchází domů

 

sestavil celý kolektiv MŠ a je ověřený roky praxe. Chceme, aby vyhovoval jak dětem, tak dospělým. Máme pevné body, které se opakují každý den, časové údaje jsou dány, ale víme, že jsme schopni přizpůsobit se situaci a udělat vše pro pohodu a pocit bezpečí. 

 

Sdílejte na facebooku

VIZITKA NAŠÍ ŠKOLY
Vizitka naší školy
SMARTCLASS +
SmartClass_ language_lab

SmartClass_ language_lab
MAPAŠKOLSTVÍ
mapa školství

DALŠÍ INFORMACE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY