Tvoříme pevný základ pro život

Organizace dne

6:00 - 6:45 doba příchodu a scházení dětí ve třídě Berušek

 • Předávání dětí pedagogickým pracovnicím.
 • Volné spontánní zájmové aktivity dětí, které to potřebují, mohou snídat (vlastní potraviny).

 

6:45 - 8:30 doba příchodu na kmenových třídách (do 8:00 hod.)

Individuální volba her a činností, didakticky zacílené činnosti.

 

8:30 - 9:00 ranní kruh rituály, tělovýchovné chvilky

 • V ranním kruhu vedeme děti k tomu, aby si vzájemně naslouchaly, aby se seznámily s tématem a činnostmi dne, místem k řešení problému. Ranní kruh je symbolem rovnosti, společného sdílení, rozvoje empatických dovedností, posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi, spoluzodpovědnosti, děti si zde vytvářejí svá pravidla soužití, rozvíjí si sebeúctu. Pro psychické uvolnění zařazujeme rituály a tělovýchovné aktivity (ranní cvičení, zdrav. cviky, pohybové hry, relaxační cvičení).

 

9:00 - 9:15 postupná svačinka dětí

 • Vedeme děti k samostatnosti, děti mají možnost volit si množství jídla, samy se obsluhovat, nalévat nápoje

 

9:15 – 9:45 didakticky zacílené činnosti – činnosti na dané téma řízené pedagogem (ve skupinách, méně frontálně)

 • Nabízíme činnosti, kterými jsou děti podněcovány k vlastní tvůrčí aktivitě, hledání a experimentování, při kterých zažívají radost z úspěchu (oceňujeme nejen výsledek, ale samotný proces činnosti dětí). V těchto činnostech je dětem poskytnut prostor pro volbu činnosti řízeno pedagog. pracovníkem, zároveň je vedeno k odpovědnosti za danou činnost tím, že ji dokončí včetně úklidu.
 • Respektujeme i osobní soukromí, pokud dítě činnost odmítne, může se uchýlit do klidného koutku aktivity se neúčastnit.

 

9:45 příprava na pobyt venku

 

10:00 – 11:30 hry a činnosti venku

 • Zaměřeny zejména k pohybovým a tělovýchovným aktivitám, hrám a činnostem dle vlastní volby na školní zahradě a k pokročování her a činností na dané téma.
 • V případě nepříznivého počasí (déšť, silný nárazový vítr, mráz pod -100 C, znečištěné ovzduší) nabízíme dětem náhradní činnosti zaměřené především na pohyb.

 

11:30 – 11:45 příchod do MŠ, převlékání a osobní hygiena, příprava na oběd

 

11:45 – 12:20 oběd

 • Děti si samy určují množství jídla podle daných pravidel.

 

12:20 – 12:30 úklid po stolování, osobní hygiena, příprava na odpočinek

 • Oběd a činnost spojené jsou pro děti příležitosti jak uspokojit biologické potřeby, ale zároveň zkušenosti sociální a kulturní. Jsou vedeny k sebeobsluze a samostatnosti.

 

12:30 – 12:45 literární, hudební chvilka

 

 

12:45 – 14:15 doba individuální potřeby spánku a odpočinku respektující rozdílné potřeby dětí

 • individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, zájmová činnost
 • po spánku si děti s pomocí pedagog. pracovníka složí ložní pádlo, osobní hygiena.

 

14:15 – 14:45 postupná svačinka

 

14:45 – 16:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky postupné rozcházení dětí

 • Zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě.

 

 


 

 

 

 

Sdílejte na facebooku

VYHLEDÁVÁNÍ
Události Školní rok Škola online

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 4. 9. 2017 - zahájení školního roku
 • 28. 9. 2017 (čtvrtek) - státní svátek
 • 29.9. 2017 - kino, divadlo
 • 26. - 27. 10. 2017 (čtvrtek a pátek) - podzimní prázdniny
 • 28.10. 2017 (sobota) - státní svátek
 • 17. 11. 2017 (pátek) - státní svátek
 • 23. 12. 2017 (so) - 2. 1. 2018 (út) - vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2018 (středa) - zahájení vyučování
 • 31. 1. 2018 ( středa) - konec 1. pololetí školního roku
 • 2. 2. 2018 (pátek) - jednodenní pololetní prázdniny
 • 5. 2. - 11. 2. 2018 - jarní prázdniny
 • 15.3. 2018 -  podání přihlášek na SŠ
 • 29. 3. - 30. 3. 2018 (čtvrtek až pátek) - velikonoční prázdniny
 • 2.4. 2018 (pondělí) - Velikonoční pondělí
 • 10.4.- 11.4. 2018 (úterý a středa) - zápisy do 1. tříd
 • 30.4. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 1.5. 2018 (úterý) -  Svátek práce
 • 7.5. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 8.5. 2018 (úterý) - Den vítězství
 • 29. 6. 2018 (pátek) - konec 2. pololetí školního roku
 • 2. 7. - 31.8. 2018 - hlavní prázdniny
 • 3. září 2018 (pondělí) - zahájení školního roku 2018/19
Jídelníček

ÚTERÝ - 17.10.2017

PolévkaDýňová
Oběd 1Hovězí protýkaná, brambor, mrkvový salát s ananasem, nápoj

NAŠE ŠKOLA JE I ONLINE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY