Tvoříme pevný základ pro život našich dětí

Literatura

Na naší škole nevnímáme výuku literatury jako pouhou nutnost naučit žáky přehled autorů a jejich děl. Především u mladších žáků dbáme na to, aby si nejprve k literatuře našli cestu pomocí knih, které je baví, zajímají je. Díky tomuto přístupu se pak žáci obzvláště na 2. stupni sami začnou zajímat i o díla tzv. klasická a co více, po předchozích čtenářských zkušenostech těmto knihám i rozumí.

 

Výuka

 • Používáme metody a formy výuky, které vedou děti k tomu, aby dokázaly text nejen mechanicky číst, ale aby mu rozuměly a dovedly získané informace použít v praxi.
 • Vyučující jsou schopni vybrat žákům knihu "na míru", tedy podle jejich zájmů či oblastí, které je zajímají. Děti si tohoto osobního přístupu velmi váží, o knihách pak diskutují s učiteli, ale i sami mezi sebou.
 • Vedeme žáky ke čtení celých knih, nejen úryvků v čítankách.
 • Žáci si vedou po celou dobu školní docházky své portfolio, čtenářský deník.
 • V hodinách využíváme didaktické hry rozvíjející slovní zásobu i samotnou kulturu vyjadřování, vedeme je k samostatnosti a rozvoji fantazie.
 • Součástí výuky literatury jsou ČTENÁŘSKÉ DÍLNY.
 • V devátém ročníku je výuka češtiny rozšířena o jednu hodinu, kterou věnujeme přípravě na přijímací zkoušky. Žáci si mohou vyzkoušet různé typy testových otázek.

 

Čtenářské dílny

 • Do výuky si žáci nosí knihy dle vlastního výběru. (Vlastní knihy nebo vypůjčená díla ze školní knihovny).
 • Od běžných hodin literatury se dílny liší tím, že během hodiny žáci i vyučující cca 20 minut soustředěně čtou svou knihu (každý jinou, na pokračování), poté o vybraném tématu debatují, formulují své myšlenky, postřehy.
 • Výuka dílen probíhá ve čtenářském klubu, kde mají děti k dispozici obrovský prostor s polštářky, menší pohovkou, kobercem…  

 

Žákovská knihovna

 • Fond žákovské knihovny je rozdělen podle věku žáků do tří čtenářských koutků na třech patrech budovy školy.
 • Každý jeden koutek je kromě knihovny vybaven kobercem a pohodlnými sedačkami, kde mohou děti trávit přestávky.
 • Tituly v knihovně pravidelně obnovujeme, nakupujeme knižní novinky, které žáky zajímají nebo si o ně dokonce sami požádají.
 • Každý koutek skrývá stovky zajímavých knižních titulů. Vybere si zde opravdu každý.
 • Z projektu Pilně čteme bylo jen v letošním školním roce nakoupeno přes 200 nových knih.

 

Čtenářská gramotnost

 • Na čtenářskou gramotnost a její výuku je v současném školství kladen velký důraz a ne jinak je tomu i u nás. Ale o co vlastně jde?
 • Jednoduše řečeno, čtenářskou gramotností nechápeme pouze schopnost mechanického čtení textu, ale spíše jako dovednost čtenému textu porozumět a dále s ním pracovat.
 • Ve výuce proto nepracujeme jen s klasickými ukázkami z čítanek, ale tvoříme vlastní pracovní listy. Žáci v nich mnohdy pomocí různých druhů textů řeší úkoly z běžného života. Pracují s návody spotřebičů, jízdními řády, administrativními texty a podobně.
 • Na čtenářskou gramotnost nezapomínají ani tvůrci přijímacích zkoušek na střední školy, proto jsou po absolvované výuce na tento typ úloh naši žáci lépe připraveni.

 

 

Sdílejte na facebooku

VIZITKA NAŠÍ ŠKOLY
Vizitka naší školy
SMARTCLASS +
SmartClass_ language_lab

SmartClass_ language_lab
MAPAŠKOLSTVÍ
mapa školství

DALŠÍ INFORMACE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY