Tvoříme pevný základ pro život našich dětí

Informatika

Informatika a informační technologie jsou dnes všude kolem nás, setkáváme se s nimi v pracovním i osobním životě. Informační, počítačová i klávesnicová gramotnost se stává životní nutností. Proto je na naší škole kladen důraz na výuku informatiky.

Předmět INFORMATIKA

 • Výuka je názorná, praktická a interaktivní
 • Využíváme dvě plně vybavené moderní počítačové učebny - jedna učebna se skládá z notebooků, druhá ze stolních počítačů, každý žák má pro svou práci k dispozici počítač
 • V učebnách využíváme audiovizuálním zařízení - multidotykové interaktivní tabule
 • Od 4. ročníku navštěvují žáci povinně samostatný předmět Informatika
 • Od 7. ročníku jsme do vzdělávání zařadili volitelný předmět Seminář z informatiky
 • V 6. ročníku žáci navštěvují předmět Design a konstruování a v 7. ročníku předmět Využití digitálních technologií
 • Výuka informatiky probíhá pod vedením aprobovaných učitelů
 • Žáci se naučí pracovat s programy potřebnými jak pro osobní, tak i profesní rozvoj, sledujeme moderní trendy v dané oblasti
 • Žáci od 4. ročníku mají k dispozici aplikace  "Google Apps for Education" (email, cloudy, dokumenty, prezentace, tabulky, aj.)
 • Žáci se účastní různých soutěží v oblasti ICT

Moderní informační technologie jsou také součástí mnoha učeben a tříd:

 • Učebna informatiky
 • Učebna informatiky a cizích jazyků - Robotel
 • Multimediální učebna
 • Hudebna
 • Učebna fyziky a chemie
 • Jazyková učebna
 • Čtenářská dílna
 • Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny multimediálními interaktivními tabulemi

 

V rámci výuky využíváme také multimediální učebnice pro zajímavější a názornější prezentaci učební látky.

 

Sdílejte na facebooku

VIZITKA NAŠÍ ŠKOLY
Vizitka naší školy
SMARTCLASS +
SmartClass_ language_lab

SmartClass_ language_lab
MAPAŠKOLSTVÍ
mapa školství

DALŠÍ INFORMACE

PARTNEŘI NAŠÍ ŠKOLY