Základní škola a Mateřská škola Dělnickápříspěvková organizace

Plán akcí Přijímáme nové zaměstnance
MŠ U Vilíka MŠ U Máji

Úvod

Psal se rok 1961 a v pátek 1. září vstoupilo do budovy Základní školy Dělnické 868 historicky prvních žáků. Začal školní rok 1961/62 a s ním i historie naší školy. Školy, která má v současnosti nejvíce žáků ve městě. O její kvalitě svědčí i fakt, že sem dochází nemalý počet žáků z okolních měst.

Jak to u nás vypadá